S spletno stranjo upravlja podjetje MotoBF, Aljaž Kropivnik s.p.

 

Splošno o  uporabi osebnih podatkov

Pridobljene osebne podatke uporabljamo za namen vzpostavitve kontakta pri izvedbi naročil in drugih poslovnih dejanj ter tudi za namene neposrednega trženja. Za slednje lahko uporabnik kadarkoli zahteva prenehanje uporabe z obvestilom na elektronski naslov info@motobf.si. Uporabnik lahko prav tako kadarkoli zahteva, da mu upravljavec strani omogoči vpogled v osebne podatke, ki jih obdeluje in shranjuje, ali da podatke dopolni, popravi ali izbriše. Osebne podatke uporabljamo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, podatke pa skrbno hranimo in varujemo, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.  Obdelujemo jih zgolj za določene namene, ki so v skladu s predpisi in so predstavljeni v nadaljevanju.

 

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov z izjavo o obveznosti obveščanja

Osebne podatke obdelujemo izključno v skladu z zakonskimi določbami in veljavnimi uredbami (Splošna uredba o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679, Zakon o spremembi zakona o varstvu podatkov 2018, Zakon o telekomunikacijah 2003).

V nadaljevanju vas obveščamo o pomembnih vidikih obdelave in uporabe podatkov v okviru naše spletne strani in povezane dejavnosti.

 

Zajemanje in obdelava osebnih podatkov

Uporaba osebnih podatkov, ki jih prostovoljno posredujete našemu podjetju prek spletne strani, je potrebna za obdelavo vaših povpraševanj, naročil, obvestil in podobno, za pripravo in sklepanje pogodb ter za aktivnosti trženja, kot je pošiljanje e-novic.

 

Posredovanje podatkov

Pridobljene osebne podatke znotraj podjetja posredujemo izključno z namenom izpolnitve vaših zahtev ali interesov. Osebne podatke skrbno varujemo ter jih ne posredujemo, prodajamo ali dajemo v najem tretjim osebam.

Osebne podatke posredujemo državnim ustanovam, organom in institucijam le v okviru obvezne veljavne zakonodaje.

 

Piškotki

Naša spletna stran uporablja t.i. piškotke, majhne tekstovne datoteke, ki se s pomočjo spletnega brskalnika namestijo na vaš računalnik oziroma drugo napravo, ki jo uporabljate za obisk spletne strani. Piškotki ne povzročajo škode, uporabljamo pa jih zato, da lahko izboljšamo vašo izkušnjo in našo komunikacijo. Piškotki omogočajo, da vas pri naslednjem obisku naše spletne strani prepoznamo ter vam ponudimo dodatne funkcionalnosti in izboljšano uporabniško izkušnjo. Nekateri piškotki ostanejo shranjeni na vaši napravi, dokler jih ne izbrišete. Če piškotkov ne želite, lahko v nastavitvah brskalnika piškotke onemogočite oziroma vklopite obveščanje o uporabi piškotkov, ki omogoča, da uporabo dovolite za vsak posamezen primer.
Če uporabo piškotkov onemogočite ali omejite, je funkcionalnost naše spletne strani lahko omejena.

 

Analiza spletne strani s pomočjo Google Analytics

Na spletnih straneh uporabljamo storitev podjetja Google Inc., Google Analytics. Tudi ta uporablja piškotke, ki nam omogočijo analizo uporabe spletne strani. Tako pridobljeni podatki o uporabi naše spletne strani (vključno z IP naslovi) se prenesejo in shranijo na strežnik podjetja Google Inc. Podjetje Google Inc. te podatke analizira, sestavi poročilo o uporabi spletne strani za upravitelja spletne strani in izvede druge storitve, ki so povezane z uporabo spletne strani in interneta. Podjetje Google Inc. lahko te podatke prenese na tretje osebe, v kolikor je to zakonsko predpisano oziroma kadar podatke z dovoljenjem podjetja Google Inc. obdelujejo tretje osebe. Podjetje Google Inc. vašega IP naslova ne povezuje s svojimi drugimi podatki. Storitev Google Analytics uporabljamo izključno z namenom optimizacije naše spletne strani za uporabnike. Več informacij o uporabljani tehnologiji najdete na spletnem naslovu www.google.com/analytics.

 

Izjava o uporabi podatkov

Z uporabo te spletne strani soglašate tudi z uporabo zgoraj omenjenih piškotkov ter uporabo tako pridobljenih podatkov na opisani način in za opisane namene.

 

E-novice

Prek spletne strani se lahko naročite na prejemanje e-novic. Pri tem potrebujemo vaše osebne podatke (ime in priimek, e-naslov) ter izjavo, da se s prejemanjem e-novic strinjate. E-novice uporabljamo, da naše uporabnike seznanjamo s pomembnimi informacijami in našo ponudbo. Naročilo na naše e-novice lahko kadarkoli prekličete iz kateregakoli razloga z obvestilom na naš elektronski naslov info@motobf.si. V tem primeru bomo vaše podatke v zvezi s pošiljanjem e-novic izbrisali.

 

Pravice uporabnikov

Pripadajo vam pravice do informacije, popravka, izbrisa, omejitve, prenosa, preklica in ugovora podatkov v skladu z veljavnimi določili in predpisi. Če menite, da je pridobivanje in obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z veljavnimi določili in predpisi, ali če so bile na kakršenkoli drug način kršene vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri ustreznem organu. Od našega podjetja lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki smo jih shranili o vas, imate pa tudi pravico zahtevati, da se podatki popravijo, izbrišejo ali da se njihova uporaba omeji ali ustavi. Če tovrstne zahteve ne obdelamo oziroma je ni moč obdelati v enem mesecu po prejetju, imate pravico pritožbe pri ustreznem nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS). Zahteve glede osebnih podatkov lahko pošljete pisno po elektronski pošti na naslov info@motobf.si ali na naslov podjetja MotoBF, Aljaž Kropivnik s.p., Mlaka 41B, 1218 Komenda. Pri tem navedite svoje kontaktne podatke, naslov spletne strani oziroma storitve ter natančno opišite svojo zahtevo glede varovanja osebnih podatkov. Informacije podajamo izključno pisno na naslov, ki je bil z vaše strani naveden pri uporabi spletne strani. To počnemo zaradi varnosti, da zaupnih informacij ne bi pridobile nepooblaščene osebe.

 

Druge informacije glede varstva osebnih podatkov

Podjetje MotoBF, Aljaž Kropivnik s.p. v skladu z zakonskimi določili nima pooblaščenca za varstvo podatkov. V primeru vprašanj ali zahtev s področja varstva osebnih podatkov vam bo na voljo odgovorna oseba iz podjetja.